Privacyverklaring

De rode draad van ons privacybeleid

Persoonsgegevens (vervolgens door ons "gegevens" genoemd) zullen door ons slechts worden verwerkt voor zover noodzakelijk en met het doel een functionele en gebruiksvriendelijke website en dienstverlening te creëren.Ingevolge art. 4 nr. 1 van Verordening (EU) 2016/679, dat wil zeggen de algemene verordening gegevensbescherming (hierna "GDPR" genoemd), verwijst "verwerking" naar elke bewerking of reeks handelingen zoals verzamelen, registreren, organiseren, structureren , opslaan, aanpassen, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaarmaken door transmissie, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, combineren, beperken, uitwissen of vernietigen met betrekking tot persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen.Het volgende privacybeleid heeft als voornaamste doelstelling om u als gebruiker in het bijzonder te informeren over het type, de omvang, het doel, de duur en de wettelijke basis voor de verwerking van dergelijke gegevens, hetzij onder onze eigen controle of in samenwerking met anderen. We informeren u hieronder ook over de externe componenten die we gebruiken om onze website te optimaliseren en de gebruikerservaring te verbeteren, wat ertoe kan leiden dat genoemde derden ook gegevens verwerken die zij verzamelen en beheren.

Ons privacybeleid is als volgt gestructureerd:

I. Informatie over ons als beheerders van uw gegevens
II. De rechten van gebruikers en betrokkenen
III. Informatie over de verwerking van gegevens

I. Informatie over ons als beheerders van uw gegevens

De partij die verantwoordelijk is voor deze website (de "controller") met het oog op de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

Ch. Leibfried GmbH
An der Bundesstraße 2
D-49733 Haren / Emmeln
Tel .: 05932/7334784
Fax: 05932/7399844
E-mail: info@globe-fire.de

De functionaris voor gegevensbescherming van de controller is:

Janny Koster-Leibfried
Ch. Leibfried GmbH
An der Bundesstraße 2
D-49733 Haren / Emmeln
Duitsland

II. De rechten van gebruikers en betrokkenen

Met betrekking tot de gegevensverwerking hebben gebruikers en betrokkenen het recht op bevestiging of gegevens over hen worden verwerkt, informatie over de inhoud van de verwerkte gegevens, verdere informatie over de aard van de gegevensverwerking en kopieën van de gegevens (zie ook artikel 15 GDPR);

-om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of aan te vullen (zie ook artikel 16 GDPR);op onmiddellijke verwijdering van gegevens over hen (zie ook artikel 17 DSGVO), of als verdere verwerking noodzakelijk is zoals bepaald in Art. 17 § 3 GDPR, om genoemde verwerkingen te beperken, dit in navolging van art. 18 GDPR;

- om kopieën te ontvangen van de gegevens die op hen betrekking hebben en / of door hen worden verstrekt en om deze ook aan andere aanbieders / controllers door te geven (zie ook artikel 20 GDPR);

- om klachten in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als zij van mening zijn dat de betreffende gegevens door de verantwoordelijke worden verwerkt in strijd met de bepalingen inzake gegevensbescherming (zie ook artikel 77 AVG).

Bovendien is de verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie hij gegevens verstrekt, op de hoogte te stellen van dergelijke correcties, verwijderingen of beperkingen die worden gesteld aan de verwerking ervan ingevolge van Art. 16, 17 § 1, 18 GDPR.

Deze verplichting is echter niet van toepassing als een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of een onevenredige inspanning met zich meebrengt. Niettemin hebben gebruikers recht op informatie over deze ontvangers.Volgens Art. 21 GDPR hebben gebruikers en betrokkenen het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van hun gegevens door de verantwoordelijke op grond van art. 6 §. 1 lid. f) GDPR. In het bijzonder is een bezwaar tegen gegevensverwerking met het oog op directe reclame toegestaan.

III. Informatie over de verwerking van gegevens

De gegevens die worden verwerkt bij het gebruik van onze website zullen worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel voor de opslag niet langer van toepassing is, mits het verwijderen ervan niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen of tenzij hieronder anders is bepaald.

a.) Server gegevens

Om technische redenen zullen de gegevens die door uw internetbrowser naar ons of onze serverprovider zijn verzonden, worden verzameld, vooral om een veilige en stabiele website te garanderen. Deze serverlogbestanden registreren het type en de versie van uw browser, het besturingssysteem, de website van waaruit u op onze website bent gekomen (verwijzende URL), de webpagina's die u op onze site heeft bezocht, de datum en tijd van uw bezoek, evenals het IP-adres van waaruit u onze site heeft bezocht.

b.)Contactaanvragen / contactmogelijkheden

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of via e-mail, worden de gegevens die u verstrekt gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Het is noodzakelijk dat u ons de vollmacht geeft om de benodigde gegevens voor de verwerking van uw verzoek te kunnen gebruiken, - zonder deze persoonsgegevens kunnen wij uw contactaanvragen maar in beperkte mate behandelen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, § 1. lid b) GDPR. Uw gegevens worden verwijderd zodra uw aanvrag volledig is verwerkt en afgehandelt, mits het verwijderen ervan niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen.

c.)Cookies

a) Sessie-cookies / session-cookies

We gebruiken zogenaamde cookies voor onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die op uw apparaat en internetbrowser worden opgeslagen. Deze cookies verwerken bepaalde informatie over u: zoals uw browser, locatiegegevens of uw IP-adres. Door deze verwerking word onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Op deze manier is het namelijk mogelijk om bijvoorbeeld onze website in meerdere talen weer te geven. In gevolge van Art. 6 § I lid. b.) en artikel 6, § 1, lid f) GDPR. Wanneer u uw browser sluit, worden deze Sessie-cookies verwijdert.

b.) Externe leveranciers van Cookies

Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van Cookies op onze website door partnerbedrijven, met wie wij met het oog op reclame, de analyses of de functionaliteit van onze website samenwerken. De details hierover, in het bijzonder voor de toepassing en de rechtsgrondslag van de verwerking van Cookies door externe leveranciers, kunt u vinden in de hierop volgende informatie.

c.) Afmelden Cookies

U kunt of u ten alle tijden voor Cookies afmelden door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen. Ook kunt u de al eerder opgeslagen Cookies op ieder moment verwijderen. De benodigde stappen en maatregelen zijn echter afhankelijk van uw specifieke internetbrowser. Als u vragen heeft, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant ter ondersteuning. Met zogenaamde Flash-Cookies kan de verwerking echter niet worden voorkomen door de instellingen van de browser. In plaats daarvan moet u de instellingen van uw Flash Player wijzigen. De benodigde stappen en maatregelen zijn afhankelijk van uw specifieke Flash Player. Als u hierover vragen heeft, gebruik dan ook de helpfunctie of documentatie van uw Flash Player of neem contact op met de fabrikant of de gebruikersondersteuning.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich voor onze gratis nieuwsbrief aanmeldt, worden de door u aangeleverde gegevens, namelijk uw E-mail-adres en, optioneel, uw naam en adres aan ons verstrekt. Deze gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en worden dus ook niet door ons aan derden vrijgegeven, ingevolge van Art. 6 §I lid. a) GDPR. De aanmelding voor onze nieuwsbrief kunt u volgens Art. 7 §3 GDPR op ieder moment in de toekomst intrekken. Hiervoor hoeft u ons enkel over de intrekking in kennis te stellen.

Google Fonts

Op onze website gebruiken wij Google Fonts om lettertypen van externe partijen weer te geven. Het gaat hierbij om een dienst van Google LLC, 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hieronder genoemd als '' Google''. Dankzij het '' EU-US-Privacy Shield'' https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active garandeert Google dat de gegevensbeschermingsrichtlijnen van de EU ook gehandhaafd worden bij de verwerking van gegevens in de Verenigde Staten. Om de weergave van bepaalde lettertypen op onze website mogelijk te maken, wordt bij het laden van onze website een verbinding gemaakt met servers van Google in de Verenigde Staten. De rechtgrondslag hiervan is Art. 6 § I lid. f) GDPR. Ons belang ligt in de optimalisatie en meest efficiënte werking van onze website. Doordat er direct een verbinding met Google gemaakt wordt wanneer u onze website opent, kan Google direct bepalen naar welk IP-adres de weergave van het lettertype gestuurd moet worden. Meer informatie hierover wordt door Google aangeboden op https://adssettings.google.com/authenticated https://policies.google.com/privacy. Hier kunt u terecht voor meer informatie en met name ook de manieren om het gebruik van uw gegevens te voorkomen.

Google Maps

Op onze website gebruiken wij Google Maps om onze locatie weer te geven en voor het genereren van een routebeschrijving. Het gaat hierbij om een dienst van Google LLC, 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hieronder genoemd als '' Google''. Dankzij het '' EU-US-Privacy Shield'' https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active garandeert Google dat de gegevensbeschermingsrichtlijnen van de EU ook gehandhaafd worden bij de verwerking van gegevens in de Verenigde Staten . Om de weergave van bepaalde lettertypen op onze website mogelijk te maken, wordt bij het laden van onze website een verbinding gemaakt met servers van Google in de Verenigde Staten. Op het moment dat u op onze website gebruik maakt van Google Maps, wordt door Google via uw internetbrowser een Cookie opgeslagen op uw apparaat. Ingevolge van Art. 6 § I lid. f) GDPR. Om onze locatie weer te geven en een routebeschrijving te kunnen maken, worden uw gebruikersinstellingen en -gegevens verwerkt. Hierbij kunnen we niet uitsluiten dat de servers van Google in de Verenigde Staten deze gegevens gebruiken. Ingevolge van Art. 6 § I lid. f) GDPR. Ons belang ligt in de optimalisatie en meest efficiënte werking van onze website. Doordat er direct een verbinding met Google gemaakt wordt wanneer u onze website opent, kan Google direct bepalen naar welk IP-adres de routebeschrijving gestuurd moet worden. Wannneer u niet akkoord gaat met deze manier van gegevens verwerken, hebt u de mogelijkheid om dit te voorkomen door cookies uit te zetten door de juiste instellingen van uw internetbrowser. Zie hierboven onder ''Cookies'' voor meer details. Bovendien is het gebruik van Google maps, evenals de op Google maps verkregen informatie opgenomen in de Google Servicevoorwaarden https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de en de voorwaarden van Google maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. Meer informatie hierover wordt door Google aangeboden op https://adssettings.google.com/authenticated https://policies.google.com/privacy.

Youtube

Op onze website maken wij gebruik van YouTube. Het gaat hierbij om een Videoportaal van YouTube LLC, 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, hieronder '' YouTube'' genoemd. YouTube is een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hieronder ''Google'' genoemd. Dankzij het '' EU-US-Privacy Shield'' https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active garandeert Google en daarmee ook de dochteronderneming YouTube dat de gegevensbeschermingsrichtlijnen van de EU ook gehandhaafd worden bij de verwerking van gegevens in de Verenigde Staten. Wij gebruiken YouTube in combinatie met de functie ''uitgebreide Privacy-modus'', om video's aan u te laten zien. Ingevolge van Art.6 §I lid. f) GDPR. Ons belang ligt bij de kwaliteitsverbetering van onze website. De functie ''uitgebreide Privacy-modus'' zorgt er voor dat uw gegevens enkel aan de browser van YouTube doorgegeven worden wanneer u een video daadwerkelijk start. Zonder deze ''uitgebreide Privacy-modus'' zou er een verbinding gemaakt worden met de YouTube browser in de Verenigde Staten, op het moment dat u onze website, waar een YouTube video is ingebouwd, opent. Deze verbinding is nodig om iedere video op onze website op uw internet-browser te kunnen openen. Het gevolg hiervan is dat YouTube tenminste uw IP-adres, datum, tijd en de door uw bezochte website opslaan en verwerken. Daarnaast is er ook een verbinding met het netwerk ''DoubleClick'' van Google gemaakt. Wanneer u gelijktijdig bij YouTube ingelogd bent, weet YouTube de verbindingsinformatie van uw YouTube-account ook. Als u dat wil voorkomen dient u zich voor het bezoek uit te loggen bij YouTube of de instellingen van uw YouTube-account veranderen. Voor de bevordering van de functionaliteit en gebruikersgedrag, slaat YouTube permanent Cookies op via de internet-browser op uw apperaat. Als u niet akkoord gaat met deze manier van gegevensverwerking, hebt u de mogelijkheid om dit te voorkomen via de instellingen van uw internet-browser. Om dit te doen zie hierboven onder ''Cookies''. Meer informatie hierover wordt door Google aangeboden in de privacyverklaring van Google https://adssettings.google.com/authenticated https://policies.google.com/privacy.

Gebaseerd op: Voorbeeldversie privacybeleid van het advocatenkantoor Weiß & Partner